var APPID = '124255414274987';var SECRET = '6109bd2e4f5480077f7fa3b04092c13c';var ABSPATH = '/home/nirantar/public_html/';var SITEURL = 'http://nirantar.net';var AABSPATH = '/home/nirantar/public_html//fxadmin';var ASITEURL = 'http://nirantar.net/fxadmin';var lang = '';